EMP - teorija

Napisao: Marko Ikić
13.07.2020

Teorijski dio ispita iz EMP-a biće održan 20.7.2020. sa početkom u 9h.