Mikrotik akademija

Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine postao je MikroTik akademija koja će studentima Fakulteta omogućiti obuku i sticanje prepoznatlјivog industrijskog MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikata.

ETF je prepoznao značaj edukacije iz oblasti primjene MikroTik uređajaja koji su na našem tržištu rasprostranjeni kao oprema sa najbolјim odnosom cijena-kvalitet-mogućnosti.

Dobijanjem MTCNA sertifikata studenti dobijaju svjetski priznatu i prepoznatlјivu potvrdu o posjedovanju znanja i vještina iz područja upravlјanja i konfiguracije Mikrotik rutera. 

Trening se sastoji od 9 modula: 

  1. Introduction
  2. DHCP server and client
  3. Bridging
  4. Routing
  5. Wireless 
  6. Firewall 
  7. QoS 
  8. Tunnels 
  9. RouterOS tools, Monitoring

Detalјan sadržaj treninga: MTCNA Outline

MTCNA sertifikat dobija se nakon uspješno položenog testa na kraju odslušanog treninga. Test se polaže na službenoj stranici Mikrotik-a, na engleskom jeziku. Praktična iskustva koja se dobiju pohađanjem treninga značajno povećavaju mogućnost da uspješno položite MTCNA test.

Trening se izvodi u zgradi Fakulteta, a informacije o prvom treningu i uslovima upisa biće objavlјene uskoro.