Elektronika1 i elektronika 2-kolokvijum usmeni

Napisao: Goran Vuković
08.07.2020

Usmeni Elektronika 1 i elektronika 2 -kolokvijum odrzace se 14.7.2020 sa pocetkom u 9:00 casova.