Teoretski dio ispita iz Osnova elektrotehnike 1 i 2

Napisao: Srđan Lale
06.07.2020

Teoretski dio ispita iz OE1 i OE2 održaće se u ponedjeljak 13.07.2020. u 13 časova.