Promovisana nova generacija inženjera i magistara elektrotehnike

Napisao: Budimir Kovačević
26.06.2020

Promocijom diplomiranih inženjera i magistara elekrotehnike, te dodjelom priznanja i zahvalnica onima koji su najviše doprinijeli razvoju i promociji u prethodnom period, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas, 26. juna 2020. godine, je obilјežio Dan Fakulteta.

Obrativši se prisutnim, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić čestitao je diplomcima i istakao čiinjenicu da su uložili mnogo truda da steknu zvanje inženjera elektrotehnike, te da nastave sa radom i dodatnim usavršavanjem. 

Takođe, naglasio je da je ponosan što je većina već uspjela da nađe svoje prvo zaposlenje i što će neki od njih svoj put nastaviti upravo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

„Svršeni diplomci će biti ti koji će kreirati novu budućnost na ovim prostorima“, istakao je rektor Kulić, dodavši da je Elektrotehnički fakultet jako važan jer ima svojih specifičnosti i u mnogo segmenata doprinosi vidlјivosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prije svega kroz naučni skup „Infoteh“.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Božidar Popović istakao je da je ovo 18. promocija diplomiranih inženjera elektrotehnike od obnavlјanja rada Fakulteta devedesetih godina.

Promovisana su 22 diplomirana inženjera i četiri magistra elektrotehnike.

Takođe, dekan Popović je naglasio da mu je zadovolјstvo što je danas promovisano 11 koleginica inženjera elektrotehnike i što se može reći da na Elektrotehničkom fakultetu ne studiraju samo muškarci, već je oko 50 odsto žena.

„Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u ponedjelјak je počeo upis brucoša i do jutros su se prijavila 62, a do kraja dana očekujemo da ispunimo kvotu i primimo prijave za ukupno oko 90 budućih studenata“, poručio je dekan Popović.

Na današnjoj promociji istaknuta je akcija studentskih organizacija Elektrotehničkog fakulteta koje su snimile promotivni film za Elektrotehnički fakultet i pokrenule nesvakidašnju inicijativu da se sve kolege koje su diplomirale uklјuče u kampanju i uplate troškove za upis brucoša na ovaj Fakultet.

Kampanji „Želim ponovo da upišem Elektrotehnički fakultet, a neko će drugi studirati umjesto mene“ do sada se odazvalo oko 42 lica i na taj način su obezbijeđeni upisni troškovi za 42 brucoša koji budu najbolјe plasirani na rang-listi.

Inženjer elektrotehnike Zorana Mandić osnovne studije je završila  sa najvišim prosjekom (9,85) i dobitnik je Plakete Fakulteta.

Obrativši se prisutnim, u ime svih svršenih diplomaca, poručila je da je izuzetno zadovolјna znanjem koje je stekla na Elektrotehničkom fakultetu i zahvalila se profesorima i asistentima koji su nesebično dijelili znanje sa njima, napominjući i da je upisala master studije na Elektrotehničkom fakultetu te da će svoj put nastaviti upravo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Takođe, Zorana je pozvala sve srednjoškolce koji su kreativni i znatiželјni da upišu Elektrotehnički fakultet jer je to sigurna budućnost.

Obilјežavanje Dana Fakulteta je prilagođeno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, upriličen je koktel za mali broj zvanica uz pridržavanje svih mjera koje su propisale nadležne institucije Republike Srpske.

 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020
 • Promocija 2020

Preuzeto sam www.ues.rs.ba