Resursi Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu

Elektrotehnički fakultet je najstarija visokoškolska ustanova iz oblasti elektrotehnike u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu baštini tradiciju Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo (1961. - 1992.). ETF koristi sopstvenu zgradu površine oko 22.000 m2. Zgrada je u etažnom vlasništvu ETF-a 90%. Ostatak je etažno vlasništvo IRCE-a i Energoinvesta.

Zgrada fakulteta dovoljna je da obezbijedi prostor neophodan za izvođenje nastave. Takođe, obezbijeđena je neophodna oprema za izvođenje nastavnog procesa na svim studijskim programima. Fakultet raspolaže značajnim laboratorijskim resursima i spada u bolje opremljene fakultete u širem okruženju.

Fakultet raspolaže sa velikim brojem računara za potrebe vlastitog osoblja i studenata. Obezbijeđena je adekvatna informatička oprema za kvalitetno izvođenje nastave. Nastavnici, saradnici i administrativno osoblje imaju personalne računare i obezbijeđen pristup Internetu. Studenti imaju pristup Internetu u svim laboratorijama u kojima se nalaze računari. Laboratorija za informatiku 1 (sa 24 računara) otvorena je za studente i nakon radnog vremena. Na fakultetu postoji i bežična mreža sa otvorenim pristupom, koja se koristi za pristup Internetu.

Fakultet ima tri izlaza na internet:

  • SARNET (link ka Akademskoj i istraživačkoj mreži Republike Srpske, primarni link kapaciteta 1 Gbps),
  • ADSL linija (sekundarni link kapaciteta 8 Mbps),
  • Iznajmljena linija (backup link kapaciteta 256 kbps).

Fakultet posjeduje Microsoft Academic Alliance licencu (MSDNAA). Zaposleni i studenti fakulteta imaju vlastite korisničke naloge pomoću kojih mogu da preuzimaju Microsoft-ov licenciran softver.

Tehničke mogućnosti (naučno-istraživačka oprema) Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavljena je u publikaciji pod nazivom „Naučno-istraživački potencijali Univerziteta u Istočnom Sarajevu“.

Biblioteka raspolaže sa 15.153 bibliotečke jedinice. U okviru biblioteke postoji čitaonica sa 24 mjesta.

Za više informacija o pojedinim resursima kojima naš fakultet raspolaže, izaberite neki od narednih linkova.