Razvoj MPPT pretvarača za primjenu u solarnim sistemima napajanja

Naziv projekta

Razvoj MPPT pretvarača za primjenu u solarnim sistemima napajanja

Datum početka

31.12.2009. god.

Datum završetka

31.12.2010. god.

Finansijer

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije, Rješenje broj: 19/6-020/961-174/09 od 31.12.2009. god.

Institucija nosilac projekta ETF Istočno Sarajevo
Ostale institucije učesnici na projektu

K-INEL d.o.o. Istočno Sarajevo, ENERGO-GROOUP d.o.o. Istočno Sarajevo

Rukovodilac projekta Doc. dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo
Članovi projektnog tima

1. Prof. dr Branko Dokić, ETF Banja Luka,
2. Doc. dr Branko Blanuša, ETF Banja Luka,
3. Doc. dr Slobodan Lubura, ETF Istočno Sarajevo,
4. Željko Ivanović, ETF Banja Luka,
5. Jokić Dejan, ETF Istočno Sarajevo,
6. Ognjen Bjelica, ETF Istočno Sarajevo.

Kratak opis

Projekat se bavi iznalaženjem odgovarajućeg algoritma za praćenje maksimuma snage (MPPT maximum peak power tracking) PV modula i izborom odgovarajućeg pretvarača energetske elektronike (DC/DC ili DC/AC) koji bi bio najpogodniji za primjenu u sistemima napajanja tipa „jedan PV modul jedan pretvarač“.

Cilj projekta

Iznalaženje odgovarajućeg algoritma za praćenje maksimuma snage (MPPT maximum peak power tracking), analiza karakteristika komercijalnih pretvarača, izbor topologije i razvoj vlastitog pretvarača koji bi se koristio u ekperimentalnom solarnom sistemu za potrebe edukacije studenata i u naučno-istraživačkom radu.

Rezultati projekta

Izvršena detaljna analiza PV sistema i izabrani sistemi koji su najpogodniji za realizaciju u našim uslovima.
Analizirani i modelovani pretvarači Ee pogodni za korišćenje u izabranim PV sistemima, kao i algoritmi za praćenje MRRT.
Pokrenut razvoj vlastitih MPPT pretvarača.
Objavljena četiri naučno-stručna rada, održana dva predavanja u okviru međunarodnog projekta, urađen jedan diplomski, kao i jedan magistarski rad.
Edukacija studenata i stalni rad na unapređenju stanja u oblasti primjene PV sistema u Republici Srpskoj (montiran PV sistem na krovu ETF Istočno Sarajevo, nabavljena oprema neophodna za realizaciju PV sistema na ETF Banja Luka, rad u okviru BAS_TC56).