RFID (Radio Frequency Identification) tehnologije i njihova primjena u praćenju i identifikaciji objekata

Naziv projekta

RFID (Radio Frequency Identification) tehnologije i njihova primjena u praćenju i identifikaciji objekata

Datum početka 01.10.2008.
Datum završetka 30.09.2010.
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS
Institucija nosilac projekta Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Ostale institucije učesnici na projektu  
Rukovodilac projekta Prof. dr Stevan Stankovski
Članovi projektnog tima Mr Božidar Popović Mr Danijel Mijić
Kratak opis

Istraživanja u ovom projektu usmjerena su na pregled i analiza trendova i aktuelnog stanja u oblasti primjene RFID tehnologija u procesu praćenja i identifikacije objekata u proizvodnim i uslužnim sistemima, te razvoj prototipnih modela srednjeg sloja za integraciju RFID sistema u informaciono-upravljačke sisteme. Realizacija projekta omogućiće naučno-tehnološki razvoj i unapređenje sistema za praćenje i identifikaciju objekata baziranih na primjeni RFID tehnologija, ovladavanje navedenim tehnologijama i mogućnost njihovog intenzivnijeg korištenja u Republici Srpskoj i BiH, unapređenje naučnog i tehnološkog znanja, iniciranje razvoja novih proizvoda i usluga, te primjenu stečenog znanja u nastavnom procesu.

Cilj projekta

Istraživanja u ovom projektu biće usmjerena na tri različite oblasti primjene RFID tehnologija: praćenje proizvoda u fazama životnog ciklusa, praćenje transportnih sredstava i upravljanje pristupom. Za svaku od oblasti primjene potrebno je izvršiti detaljnu analizu postojećeg stanja u datoj oblasti i aktuelne tehnologije koja je u primjeni, ispitati nedostatke postojećih tehnologija, uočiti zadatke koje nove tehnologije treba da ispune, ispitati mogućnosti integracije novih tehnologija sa postojećom infrastrukturom, razviti model sistema za primjenu u konkretnoj oblasti, implementirati i testirati model u laboratorijskim uslovima, realizovati i testirati model u realnom okruženju, izvršiti analizu rezultata i korekciju grešaka, usvojiti zaključke i preporuke za praktičnu primjenu RFID tehnologija u navedenoj oblasti.

Rezultati projekta

Rezultati u okviru projekta mogu se podjeliti u dvije kategorije. U prvoj kategoriji su svrstani rezultati koji se mogu odmah implementirati u proizvodnom procesu  u različitim tehnološkim cjelinama. U ovu grupu spadaju:

  • Razvoj i primjena prototipnog modela srednjeg sloja RFID sistema, za integraciju i informaciono-upravljačke sisteme, kojim se ostvaruju uštede u logističkim tokovima i omogućuje razmjena informacija na relaciji trgovina – dobavljač i trgovina – krajnji kupac,
  • Razvoj i primjena sisitema za on-line kontrolu pretplatnika koji svoje obaveze izvršavaju na mjesečnom nivou, kroz integraciju RFID sistema sa GSM komunikacionim sistemom,
  • Razvoj sistema i komunikacionog interfejsa za moguću direktnu, beskontaktnu naplatu, korišćenjem platnih kartica.

U drugu grupu spadaju ostvarena naučna i tehnološka znanja koja bi omogućila dalja istraživanja u oblastima koje su bitne i aktuelne, kao što su: ekologija, zaštita životne sredine, bezbjednost ljudi i dobara, energetska efikasnost, rukovanje materijalom i gotovim proizvodima, kao i postizanje konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu, razvoj naučnog podmlatka, razvoj novih proizvoda i usluga, primjena stečenog znanja o novim tehnologijama u nastavnom procesu.