Razvoj uređaja za poboljšanje kvaliteta električne energije

Naziv projekta Razvoj uređaja za poboljšanje kvaliteta električne energije
Datum početka 01.01.2009. god.
Datum završetka 27.12.2009. god.
Finansijer Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije, Ugovor broj: 19/6-030-3-1-155-1/0 od 25.12.2009. god.
Institucija nosilac projekta

ENERGO-GROUP D.O.O., Istočno Sarajevo

Ostale institucije učesnici na projektu

ETF Istočno Sarajevo, K-INEL d.o.o. Istočno Sarajevo

Rukovodilac projekta Doc. dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo
Članovi projektnog tima


1. ENERGO-GROUP D.O.O.

1.1 Lemez Aleksandar dipl.el. inž.,
1.2 Trbić Đorđe dipl.el. inž.,
1.3 Gajić Miodrag dipl.el. inž.,
1.4 Radović Boro dipl.maš. inž.,
1.5 Radović Zoran dipl.maš. inž.,
1.6 Gligorijević-Sokolov Jelena dipl. tehn. inž.


2. K-INEL d.o.o.

1.1 Stojanović Stanko dipl.el. inž.,
2.2 Četković Vlado dipl.el. inž.


3. ETF

3.1 Doc.dr. Šoja Milomir dipl.el. inž.,
3.2 Doc.dr. Lubura Slobodan dipl.el. inž.,
3.3 Ikić Marko dipl.el. inž.,
3.4 Ajkalo Srđan dipl.el. inž.

Kratak opis

Prijekat se bavi uvođenjem nove tehnologije za poboljšanje tehničkih parametara i kvaliteta električne energije na niskonaponskim vodovima u distributivnim mrežama sa ciljem ispunjenja zahtjeva standarda IEC60038 i EN50160.

Cilj projekta

Razvoj i uvođenje u proizvodnju uređaja kojim će biti ispunjeni uslovi i zahtjevi standarda IEC60038 i EN50160 u pogledu kvaliteta električne energije na nislonaponskim vodovima.

Rezultati projekta Razvijen uređaja VROT 18 kroz sledeće faze:
- izrada konstrukciona dokumentacija,
- gradnja prototipa nominalne snage,
- ispitivanje prototipa,
- verifikacija prototipa,
- izrada elaborata o svrsishodnosti primjene uređaja,
- izrada proizvodne dokumentacije,
- proizvodnja nulte serije,
- validacija,
- komercijalizacija i serijska proizvodnja.