Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama

Naziv projekta

Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama

Datum početka 01.01.2011.
Datum završetka 31.12.2011.
Finansijer

Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Institucija nosilac projekta Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Ostale institucije učesnici na projektu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ostale organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu uključene su kao korisnici rezultata projekta.

Rukovodilac projekta Prof. dr Milena Stanković
Članovi projektnog tima Prof. dr Dragan Janković
Mr Danijel Mijić
Mr Snježana Milinković
Budimir Kovačević, dipl. inž. el.
Vladimir Vujović, dipl. inž. el.
Zoran Novaković, dipl. inž. el.
Nenad Marković, dipl. inž. men.
Kratak opis

Ovaj projekat predstavlja nastavak istraživanja iz prethodno odobrenog projekta od strane Ministarstva nauke i tehnologije, vezanog za elektronsko anketiranje studenata na nivou univerziteta. Uspješnom realizacijom prethodnog projekta stvoreni su preduslovi za nastavak istraživanja u okviru ovog projekta u cilju obezbjeđenja uslova za praćenje i analizu određenih pokazatelja kvaliteta pomoću sistema baziranog na primjeni poslovne inteligencije.

Cilj projekta

U okviru ovog projekta biće istražene mogućnosti primjene poslovne inteligencije u visokom obrazovanju. Nakon provedenog istraživanja biće izvršena realizacija prototipa sistema poslovne inteligencije koji će obezbijediti potrebne funkcionalnosti u skladu sa usvojenim Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH. Realizovani sistem biće uveden u praktičnu upotrebu na minimalno jednoj visokoškolskoj ustanovi u BiH.

Rezultati projekta

Kao osnovni rezultat istraživanja u okviru projekta očekuje se razvoj prototipa softvera za podršku procesu odlučivanja i osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, kao opšteg, otvorenog i fleksibilnog softverskog rješenja koje će imati praktičnu primjenu na institucijama visokog obrazovanja. U okviru ovog softvera biće realizovani sljedeći moduli:

  • modul za definisanje kategorija korisnika, definisanje i unos korisnika i upravljanje podacima o korisnicima,
  • modul za prikaz podataka u skladu sa stepenom povjerljivosti podataka i kategorijama korisnika,
  • modul za integraciju podataka iz postojećih informacionih sistema i drugih evidencija, transformaciju podataka i punjenje u jedinstveno skladište podataka,
  • modul za prikaz i analizu rezultata studentskih anketa,
  • modul za prikaz i analizu podataka o pokazateljima kvaliteta upisanih studenata,
  • modul za prikaz i analizu podataka o upisanim studentima na svim nivoima i godinama studija,
  • modul za prikaz i analizu podataka o efikasnosti studiranja,
  • modul za prikaz i analizu podataka o prolaznosti na ispitima,
  • modul za izvoz podataka u standardne formate pogodne za generisanje izvještaja.