SPORAZUMI O SARADNJI

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu sarađuje sa većim brojem institucija u svom okruženju. Sa nekima od njih su i formalno potpisani sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji. To su sljedeće institucije:

 1. Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike Istočno Sarajevo
 2. Atlantbh d.o.o.Sarajevo
 3. Bit alijansaSarajevo
 4. BSMART d.o.o.Sarajevo
 5. EdenGarden d.o.o.Istočno Sarajevo
 6. Elektroinvest d.o.o.Istočno Sarajevo
 7. ELKO d.o.o.Istočno Sarajevo
 8. Energo-Group d.o.o.Istočno Sarajevo
 9. Galeb Internacional d.o.o.Istočno Sarajevo
 10. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo
 11. IBIS-INSTRUMENTS d.o.o.
 12. iBusiness d.o.o.Istočno Sarajevo
 13. Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka
 14. Institut za metrologiju BiH Sarajevo
 15. Institut za standardizaciju BiHIstočno Sarajevo
 16. JU Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske Banja Luka
 17. K-INEL d.o.o.Istočno Sarajevo
 18. LANACO informacione tehnologije Banja Luka
 19. MATRIX PRIME d.o.o. Banja Luka
 20. MH ERS MP a.d. Trebinje  ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
 21. MH ERS ZP Elektrodistribucija a.d. Pale
 22. MICOM BH d.o.o. Sarajevo
 23. Nezavisni operator sistema u BiHSarajevo
 24. Opština Istočna Ilidža
 25. Opština Istočno Novo Sarajevo
 26. Regulatorna agencija za komunikacije BiH Sarajevo
 27. Termoaparati a.d.Istočno Sarajevo
 28. Walter d.o.o.Sarajevo