Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama

Naziv projekta

Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama

Datum početka 01.01.2010.
Datum završetka 31.12.2010.
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS
Institucija nosilac projekta Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Ostale institucije učesnici na projektu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ostale organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu uključene su kao korisnici rezultata projekta.

Rukovodilac projekta Prof. dr Dragan Janković
Članovi projektnog tima Prof. dr Božidar Krstajić
Mr Danijel Mijić
Mr Božidar Popović
Mr Nataša Popović
Mr Snježana Milinković
Mr Mirjana Maksimović
Budimir Kovačević, dipl. inž. el.
Nenad Marković, dipl. inž. men.
Kratak opis

Osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama trenutno je jako aktuelno u BiH. Zadovoljavanje standarda za visoko obrazovanje neophodan je uslov za akreditaciju visokoškolskih ustanova i približavanje evropskom obrazovnom prostoru. Standardi za visoko obrazovanje definišu i značajnu ulogu studenata u procesu osiguranja kvaliteta. Jedan od načina učešća studenata u ovom procesu je anketiranje studenata  o kvalitetu studija, studijskih programa, uslova studiranja, kvalitetu nastavnih aktivnosti te nastavnog i nenastavnog osoblja, mogućnostima zapošljavanja, itd. Studentske ankete većinom se provode ručno, popunjavanjem papirnatih formulara od strane studenata i obradom podataka sa formulara od strane timova za obradu anketa. Ovaj način provođenja anketa ima mnogo nedostataka, a najvažniji je što zahtijeva mnogo vremena za obradu, prezentaciju i analizu rezultata.

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je razvoj veb orijentisane aplikacije za anketiranje studenata koja će omogućiti elektronsko anketiranje studenata, automatsku obradu podataka, prikaz rezultata i izvještaja, kao i uvođenje ovog sistema u upotrebu na minimalno jednoj visokoškolskoj ustanovi u BiH.

Rezultati projekta

Osnovni rezultat istraživanja u okviru ovog projekta je softvera za anketiranje studenata na institucijama visokog obrazovanja i uvođenje ovog softvera u praktičnu primjenu na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U okviru softvera realizovani su sljedeći moduli:

  • modul za definisanje kategorija korisnika, definisanje i unos korisnika i upravljanje podacima o korisnicima,
  • modul za definisanje kategorija, grupa i tipova anketnih pitanja, te  unos samih anketnih pitanja,
  • modul za definisanje nastavnih planova, predmeta u okviru nastavnih planova, angažmana nastavnog kadra na pojedinim predmetima,
  • modul za sprovođenje studentske ankete,
  • modul za automatsku obradu rezultata ankete,
  • modul za prikaz podataka u skladu sa stepenom povjerljivosti podataka i kategorijama korisnika,
  • modul za distribuciju rezultata ankete relevantnim subjektima,
  • modul za preuzimanje potrebnih podataka iz postojećih informacionih sistema visokoškolskih ustanova, kao što su podaci o studentima, nastavnom kadru, studijskim programima, predmetima.