SEE-GRID

Naziv projekta SEE-GRID
Datum početka Maj 2004.
Datum završetka April 2006.
Finansijer EU FP6-2002-Infrastructures-2 Programme
Institucija nosilac projekta GRNET – Grčka akademska i istraživačka mreža
Ostale institucije učesnici na projektu

Akademske institucije iz regiona jugoistočne Evrope. Institucije učesnici iz BiH su Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Prirodnomatematički fakulet Sarajevo.

Rukovodilac projekta Prof. dr Božidar Krstajić
Članovi projektnog tima Prof. dr Slobodan Milojković
Danijel Mijić
Nataša Popović
Snježana Milinković
Kratak opis

SEE-GRID je projekat finansiran u okviru EU FP6 programa. Detaljniji opis projekta dostupan je na http://www.see-grid.org/ .

Cilj projekta

Glavni ciljevi projekta su:

  • Kreiranje ljudske mreže u oblasti GRID tehnologija, e-nauke i e-infrastukture u regionu jugoistočne Evrope,
  • Proširenje podrške panevropskim GRID inicijativama (GRIDSTART, DAMIEN, DATAGRID, EUROGRID, CROSSGRID, DATATAG, EGEE, etc) u regionu jugoistočne Evrope,
  • Saradnja sa GEANT, SEEREN inicijativama i korišćenje njihove infrastrukture i rezultata u regionu,
  • Integracija odabranih GRID sajtova u regionalni pilot projekat i demonstracija odabranih aplikacija u panevropskom okviru,
  • Promocija svijesti o GRID tehnologijama u regionu,
  • Minimizacija efekata digitalnog jaza (digital-divide) i približavanje regiona jugoistočne Evrope ostatku kontinenta.
Rezultati projekta

Rezultati projekta navedeni su u mnogobrojnim dokumentima i izvještajima dostupnim na http://www.see-grid.org/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid=6