RAZVOJ NOVIH SENZORA I SENZORSKOG ČVORA ZA ODREĐIVANЈE KOMPONENTI ZNAČAJNIH U ŽIVOTNOJ SREDINI (H2O2, NITRITI I NITRATI U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, PARAMETRI KVALITETA VODE)

Naziv projekta

RAZVOJ NOVIH SENZORA I SENZORSKOG ČVORA ZA ODREĐIVANЈE KOMPONENTI ZNAČAJNIH U ŽIVOTNOJ SREDINI (H2O2, NITRITI I NITRATI U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, PARAMETRI KVALITETA VODE)

Datum početka decembar 2010
Datum završetka maj 2012
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Institucija nosilac projekta

Elektrotehnički  fakultet Istočno Sarajevo

 
Ostale institucije učesnici na projektu  
Rukovodilac projekta

van. prof. dr Goran Stojanović

 
Članovi projektnog tima van. prof. dr Goran Stojanović,
doc. dr Enisa Omanović-Mikličanin,
mr Mirjana Maksimović,
mr Nataša Popović,
mr Božidar Popović
Kratak opis

Područje interesa ovog istraživačko-razvojnog projekta je razvoj inovativnog dizajna senzora i istraživanje njegovih mogućih implementacija u cilju buduće izgradnje koncepta mreže inteligentnih senzora za praćenje određenih parametara od interesa, prvenstveno komponenti značajnih u životnoj sredini (H2O2, nitriti i nitrati u prehrambenim proizvodima, parametri kvaliteta vode),  kao i sistema prikupljanja informacija i njihove obrade.

Cilj projekta

Cilj projekta se sastoji u procesu razvoja i istraživanja primjene razvijenog inovativnog dizajna senzorskog čvora koji bi se zahvaljujući svojim karakeristikama (pasivan, bežičan,  pogodan za dugoročno mjerenje parametara, jeftin) mogao primijeniti za mjerenje različitih parametara od interesa. Nakon razvoja, sprovedenih istraživanja i odgovarajućih mjerenja dalji planovi u radu i istraživanju bili bi usmjereni ka nabavci odgovarajuće opreme sa ciljem praktične implementacije razvijenog senzora u bežičnu senzorsku mrežu koja bi mogla naći široku primjenu u različitim dijelovima ljudske djelatnosti i života uopšteno. Cilj projekta je i praktično primjeniti nove senzore i senzorske mreže za određivanje hidrogen peroksida i nitrita. U tu svrhu, razviće se metode određivanja na senzorima, što obuhvata preliminarna ispitivanja, optimizaciju pronađenih uslova i testiranje na realnim uzorcima.

Rezultati projekta

Očekivani rezultati istraživanja:

  • praktična realizacija inovativnog dizajna senzorskog čvora,
  • izvršena mjerenja parametara od interesa,
  • istražena mogućnost primjene razvijenog senzorskog čvora,
  • razvijene hemijske i biohemijske metode određivanja na senzorima,
  • istražena mogućnost implementacije razvijenog senzorskog čvora u bežičnu senzorsku mrežu,
  • originalan naučni rad,
  • stručni rad.
  • nove metode,
  • tehničko rješenje.